Loading...
Kabels en leidingen2018-12-01T11:33:33+00:00

Kabels en leidingen vrijzuigen

Dagelijks worden er in het hele land op veel locaties kabels en leidingen vrij gegraven om deze ondergrondse infrastructuur te onderhouden, storingen op te lossen, aan te leggen of te vervangen. Werkzaamheden aan deze leidingen bestaan voor 60 tot 80 procent uit graafwerk. Er ontstaan hoge kosten wanneer een kabel of leiding beschadigd raakt en de gevolgschade is vaak nog vele malen hoger! Door de grote willekeur en afwijkingen van deze kabels en leidingen en de beperkte werkruimte kan middels de grondzuigtechniek veel winst behaalt worden door de hogere doorloopsnelheid waardoor schades en overlast worden beperkt. Vanuit LBG grondzuigtechniek passen wij de grondzuigtechniek al jaren toe bij de traditionele infra technische bedrijven, maar ook in de (Petro)chemie, raffinaderijen, op bedrijfsterreinen en overslagterreinen.

  • Voorkomen van schades aan kabels en leidingen
  • Efficiëntie
  • Reducering van eigen grondwerkers
  • Schonere werkplek i.v.m. zand/grond vrije sleuf
  • Minder overlast voor omgeving en omwonenden
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Minder ziekteverzuim

Verder leveren wij u ook de benodigde (gecertificeerde) grondwerkers, assistent monteurs, monteurs, machinisten, kranen en haspelwagens.

Ook voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen bent u bij LBG grondzuigtechniek op het juiste adres,…
Voor de verdere afwerking van de gerealiseerde sleuf kunnen wij op de traditionele manier maar ook door middel van de blaastechniek de sleuf weer voor u verdichten,…

LBG grondzuigtechniek kan voor u het totaalpakket aan werkzaamheden van A tot Z uitvoeren; vanaf het verzorgen van een eventueel benodigd verkeersplan tot de afzetting, vanaf het uitbreken van bestrating en tijdelijke opslag, tot het geheel aanbrengen van herbestrating met uitgekomen of nieuwe materialen.

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Meest recente berichten